Khamis, 3 Julai 2008

TAJUK LISAN LKM400

LKM 400 – BAHASA MALAYSIA IV


A BAHAGIAN KENEGARAAN

1. Perlembagaan Negara perlu ada pada setiap negara yang berdaulat.

2. Sejauhmanakah Rukun Negara mampu membentukkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu?

3. Rukun Negara: Matlamat dan Pencapaiannya.

4. Keselamatan Negara – suatu tanggungjawab bersama.

5. Raja berpelembagaan dan Kerajaan Berparlimen.

6. Pertubuhan ASEAN dapat memupuk kerjasama serantau. Sejauhmanakah benarnya kenyataan ini?

7. Matlamat dan pencapaian ASEAN.

8. Globalisasi boleh mengancam keselamatan negara.

9. Sistem politik, ekonomi dan sosial yang stabil dapat menjamin keselamatan negara.

10. Dasar Pembangunan Negara mampu mencapai aspirasi negara menjadi negara maju menjelang 2020.

11. Sistem politik, ekonomi dan sosial yang stabil menjamin keselamatan negara daripada ancaman luar dan dalam negara.

12. Sistem Raja Berpelembagaan dan Kerajaan Berparlimen di Malaysia adalah unik dan perlu dikekalkan demi kesejahteraan negara dan rakyatnya.

13. Pengaruh globalisasi: Antara pencapaian dengan cabaran.

14. Perlembagaan Negara dapat mewujudkan masyarakat madani.

15. Kewujudan masyarakat majmuk di Malaysia memerlukan Sistem Raja Berpelembagaan dan Kerajaan Berparlimen.B BAHAGIAN KEMASYARAKATAN

1. Perkembangan masyarakat Melayu wujud daripada pelbagai faktor.

2. Keamanan meningkatkan mutu kehidupan sejagat.

3. Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) menjadi lambing patriotik generasi muda.

4. Masyarakat berakhlak aset keutuhan negara.

5. Peranan universiti dalam program pembangunan manusia/ummah.

6. Sistem Raja Berperlembagaan dan Kerajaan Berparlimen dapat menjadi tonggak perpaduan rakyat Malaysia.

7. Jati diri masyarakat Malaysia teras kekuatan menghadapi arus globalisasi.

8. Masyarakat Malaysia: Dahulu, Kini dan Masa Depan.

9. Perlembagaan Negara dapat membentukkan rakyat hidup berdisiplin dan harmoni.

10. Integrasi Nasional: Antara Pencapaian dengan Harapan.C BAHAGIAN KEMERDEKAAN

1. Sejarah kemerdekaan negara wajib diketahui oleh setiap warga negara Malaysia.

2. Sejarah kemerdekaan negara mampu membentukkan jati diri rakyat Malaysia.

3. Sejarah kemerdekaan negara perlu dihayati oleh setiap golongan masyarakat agar menjadi warga negara yang setia.

4. Kemerdekaan : Sejauhmanakah kita telah bebas daripada pengaruh asing?

5. Sejarah kemerdekaan negara perlu dihayati oleh setiap warga Malaysia bagi membentukkan negara maju menjelang Wawasan 2020.D BAHAGIAN KEBUDAYAAN

1. Perkembangan bahasa Melayu sebelum dan selepas merdeka.

2. Kedudukan bahasa Melayu selepas Malaysia mencapai kemerdekaan.

3. Asas-asas kepercayaan agama di Malaysia.

4. Pantang-larang setiap kaum di Malaysia.

5. Perpaduan kaum di Malaysia.

6. Seni bina tradisional masyarakat Malaysia.

7. Budaya murni asas kesejahteraan masyarakat.

8. Bahasa Melayu dan sumbangannya dalam pembangunan negara.

9. Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKK) dapat direalisasikan melalui toleransi setiap kaum yang ada di Malaysia. Sejauhmanakah dasar ini berjaya dilaksanakan dan apakah implikasinya terhadap negara dan bangsa.

10. Bahasa Kebangsaan cerminan jati diri bangsa Malaysia.

11. Dasar Kebudayaan Kebangsaan menjadi alat penyatuan bangsa.


E BAHAGIAN PENDIDIKAN

1. Sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia.

2. Pendidikan merupakan agenda yang tidak selesai.

3. Perkembangan pendidikan di Malaysia berjaya mencapai Falsafah Pendidikan Negara.

4. Pendidikan konsurisme dapat melahirkan masyarakat yang bijak berbelanja.

5. Sistem pendidikan yang berteraskan Falsafah Pendidikan Negara mampu melahirkan warga gemilang, negara terbilang.

6. Reformasi pendidikan dalam era teknologi maklumat.

1 ulasan:

EE berkata...

boleh x encik beri sedikit penjelasan ttg soalan bhgn c:kemerdekaan no.4...mklmt lebih jelas boleh diemelkan ke zabrazerry@gmail.com..

adakah kita perlu buat dr segi politik,ekonomi dan sosial..